Stuiverboeken

Stuiverboeken zijn stockboeken gevuld met zegels, die 5 cent per stuk kosten. Leden van Postfris ’68 maken deze boeken aan. De boeken worden vervolgens ingeleverd bij de voorzitter. Tijdens de verenigingsavonden en de verzamelaarsmarkten kunnen de aanwezigen zegels uit de ingezonden boeken kopen. Aan het eind van het verenigingsseizoen gaan de stuiverboeken weer terug naar de inzender en wordt de opbrengst ervan onder inhouding van een provisie voor de vereniging afgerekend.

Postfris ’68 werkt met de stuiverboeken nauw samen met de verenigingen PC Uithoorn, VV De Ronde Venen en PVV Utrecht e.o. Stuiverboekensets worden tussen de verenigingen uitgewisseld. Hierdoor heeft elke verenigingen drie verschillende sets per seizoen.

Het reglement stuiverboeken vindt u hier.

Laatste wijziging: 24.03.2019