Rondzending

Bij de rondzending verwisselen filatelistische objecten van eigenaar. Het verkopende lid (inzender) plakt objecten in een rondzendboekje. Deze boekjes circuleren onder kopende leden (deelnemers), die thuis de objecten in de boekjes kunnen bekijken. Transacties worden afgehandeld via de vereniging (hoofd rondzendverkeer).

De inzender informeert bij het hoofd rondzendverkeer, waar de rondzendboekjes te koop zijn, waarin de te verkopen filatelistische objecten worden bevestigd. Bij elk object wordt het catalogusnummer en de verkoopprijs vermeld.

Volle boekjes worden ingeleverd bij het hoofd rondzendverkeer, die een aantal boekjes samenvoegt in een rondzenddoos. Bij de doos wordt een lijst gevoegd, waarop de nummers van de boekjes staan en de volgorde, waarin de doos binnen een deelnemerssectie rondgaat.

Als de doos is uitgecirculeerd, dan gaan de boekjes weer retour naar de inzender en wordt het verkochte met de inzender afgerekend. Op het totaal te verrekenen bedrag houdt de vereniging voor leden een provisie van 10% in ter dekking van de onkosten. Voor niet-leden is de provisie 15%.

Verenigingsleden worden deelnemer aan het rondzendverkeer door zich aan te melden bij het hoofd rondzendverkeer. Deze deelt de deelnemer in in een sectie met deelnemers binnen zijn omgeving.

Deelnemers ontvangen regelmatig een rondzenddoos met rondzendboekjes. De doos moet na drie dagen weer naar de volgende deelnemer op de bijbehorende lijst.

Deelnemers kunnen objecten uit de boekjes kopen. Na uitname wordt in het lege vakje een afdruk van het deelnemersstempel of met een pen het deelnemersnummer geplaatst (gelieve niet doordrukken of stift gebruiken). Op de bijbehorende lijst wordt per boekje het uitgenomen bedrag vermeld. Het totaal wordt overgemaakt op de girorekening van het hoofd rondzendverkeer.

Meer informatie over het rondzendverkeer, aankoop van nieuwe rondzendboekjes en aan- en afmelding van deelnemers bij het hoofd rondzendverkeer.

Het reglement rondzendverkeer kunt u hier vinden.

Laatste wijziging: 24.03.2019