Taxatie en Advies

De hulp van de Commissie Taxatie en Verkoopadvies kan worden ingeroepen via het secretariaat van de vereniging of via het contactformulier onder het kopje contact. Klik hier voor informatie over het secretariaat en de commissiesamenstelling. De commissieleden nemen daarna contact op voor een afspraak. Na inzage van de objecten geeft de commissie een globale inventarisatie, een zo reƫel mogelijke taxatiewaarde en een zo objectief mogelijk advies voor verkoop ervan. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Om objectiviteit en eerlijkheid te waarborgen zullen altijd tenminste twee commissieleden de objecten beoordelen. Commissieleden hebben geheimhoudingsplicht over de door hen beoordeelde objecten.

Wilt u dat uw nabestaanden contact opnemen met de taxatiecommissie na uw overlijden? Print dit formulier uit en berg het op bij uw verzameling.

Zie ook het Reglement Commissie Taxatie en Verkoopadvies.

Laatste wijziging: 17.1.2022