Veiling

Bij de veiling verwisselen objecten van eigenaar. Het verkopende lid (verkoper) maakt een kavel van een object. Kavels worden op de veiling te koop aangeboden door de vereniging (veilingmeester). Het hoogst biedende lid (koper) wordt na betaling eigenaar van de kavel. Transacties worden afgehandeld via de vereniging (penningmeester).

De objecten zijn in hoofdzaak postzegels. Maar ook andere platte, verzamelwaardige materialen kunnen ter veiling aangeboden worden.

De verkoper krijgt van de veilingmeester masters van een kavelomslag en een kavellijst en kan deze naar eigen behoefte kopiëren. De te verkopen objecten worden in de kavelomslag bevestigd. De zo gemaakte kavels worden daarna op de kavellijst vermeld met het catalogusnummer, de status van het object en de inzetprijs.

De kavels worden met de kavellijst ingeleverd bij de veilingmeester, die de kavels op een veilinglijst plaatst. De veilinglijst wordt gepubliceerd in De Zegelaer en op deze website.

Enige tijd na afloop van de veiling gaan onverkochte kavels weer retour naar de inzender en wordt het verkochte met de inzender afgerekend. Op het totaal te verrekenen bedrag houdt de vereniging voor leden een provisie in van 10% ter dekking van de onkosten. Voor niet-leden is deze provisie 15%.

Om mee te kunnen doen aan de veiling is een biednummer nodig, dat aan de verenigingstafel verkrijgbaar is.

Alle kavels kunnen voorafgaand aan de veiling worden bekeken.

Vóór aanvang van de veiling maakt de veilingmeester eventuele wijzigingen in de kavellijst bekend.

Een kavel wordt in veiling gebracht tegen de inzetprijs en daarna bij opbod verkocht. Door het biednummer omhoog te houden wordt op de betreffende kavel geboden. Ook kan schriftelijk geboden worden. Voor een schriftelijke biedlijst klik hier. De biedlijst wordt voorafgaand aan de veiling ingeleverd bij de veilingmeester.

Bij meerdere biedingen wordt de prijs verhoogd volgens het volgende biedschema:

tot € 5.00: met 25 eurocent

van € 5 tot € 10: met 50 eurocent

van € 10 tot € 50 met 1 euro

vanaf € 50: met 2 euro

Let op: van het bovenstaande biedschema kan door de veilingmeester worden afgeweken. Zie voor het juiste biedschema de kavellijst.

De kavel wordt toegeslagen aan de hoogste bieder.

Na afloop van de veiling rekenen de hoogste bieders hun kavels af. Het totaalbedrag wordt daarbij door de vereniging met 10% verhoogd ter dekking van de onkosten.

Eventuele reclames worden door de veilingmeester alleen in behandeling genomen als de koper de veilingzaal nog niet heeft verlaten.

Voor de veilinglijst klik hier.

Meer informatie over de veiling bij de veilingmeester.

Zie ook het Reglement Veilingen.

Laatste wijziging: 24.03.2019